Inzetten
Twitter
Twitter
Er deed zich een fout voor

Oeps, er is een fout opgetreden. Excuses voor het ongemak. Als deze fout blijft aanhouden, aarzel dan niet en vertel het ons.

Er deed zich een cachefout voor

Son en Breugel, 8 juli 2014 - Ook de brandweer ontkomt niet aan bezuinigen. Daar is de brandweer van Son en Breugel het mee eens, maar de bezuinigingsplannen die er op dit moment liggen, zorgen voor onrust binnen het korps en bij haar vrijwilligers. “We willen onze bezorgdheid uitspreken en de burgers hierover informeren.”

De plannen die zijn gemaakt door de Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn een aantal weken geleden openbaar geworden. Ze hebben zowel in Son en Breugel als in andere gemeentes in de Veiligheidsregio voor grote onrust gezorgd. “We zijn niet tegen bezuinigingen, maar we zijn het niet eens met de manier waarop ze dit nu willen doen”, vertellen de vrijwilligers van het korps. “Als de plannen zoals ze er nu liggen, echt doorgevoerd worden, dan kunnen we ónze veiligheid en die van onze burgers niet meer garanderen en veiligheid is toch prioriteit nummer één.”

Plannen
In de voorgenomen plannen van de werkgroep staat onder andere dat elk korps het in de toekomst met minder vrijwillige brandweerlieden moet doen, maar ook dat het aantal voertuigen wordt gereduceerd. “Dat betekent voor ons dat we van de 27 vrijwilligers terug moeten naar 18 en het recent aangeschafte snelle interventievoertuig, (SIV) waarmee de opkomsttijden voor bepaalde wijken sterk is verbeterd, komt te vervallen”.
Het korps ziet daardoor de werkdruk van de vrijwilligers enorm stijgen. “Voor al deze mannen is de brandweer een passie. Ze doen hun werk met volle overtuiging, maar het moet ook vol te houden zijn, want het blijft werk naast hun reguliere baan. Door de bezuinigingen neemt de belastbaarheid toe, wat erg veel van onze vrijwilligers, het thuisfront én hun werkgevers gaat eisen.” De brandweer Son en Breugel sluit dan ook niet uit dat de plannen gevolgen gaan hebben voor de betrokkenheid en motivatie van de vrijwilligers. Ook zal het invloed gaan hebben op de werving van nieuwe brandweermensen.

“Vrijwilligers staan 365 dagen 24/7 paraat om in te springen waar hulp nodig is. Brandweerkracht zijn is hun passie. Vrijwilligers zien door de afname van mens en materieel een zwaardere belasting op zich afkomen”.

Burgers
Wat merken de burgers van de voorgenomen plannen? “Wat we al eerder zeiden, beschikken wij en de korpsen van buurgemeenten in de toekomst over minder voertuigen en zijn we dus vaker aangewezen op omliggende korpsen. Zij springen bij als we hun hulp nodig hebben en andersom. Nu zijn we in de regel binnen acht minuten bij een incident aanwezig. Als we hulp van een ander korps moeten inroepen kan de wachttijd oplopen tot vijftien minuten of meer. Tijd waarin wij én de slachtoffers op zichzelf aangewezen zijn. Dat scheelt echt enorm en de veiligheid van de burgers komt hiermee in het geding.” Daarnaast heeft de brandweer ook geen eigen back-up meer als er op één moment meerdere incidenten gebeuren. “Dan beschikken we over te weinig voertuigen. We kunnen gewoon niet naar de burger toe verkopen: ‘Sorry, maar de wagen is al ergens anders’.” Volgens het korps zal een rol in maatschappelijke projecten ook niet meer mogelijk zijn, omdat het blusvoertuig alleen volledig bezet aan deze activiteiten kan deelnemen. Nu gaan we nog weleens naar scholen met de voertuigen, maar dat wordt dan een stuk lastiger of je moet met zes vrijwilligers gaan. Wanneer we namelijk een oproep krijgen moeten we meteen met z’n allen weg kunnen.”

Andere kijk
Wat merken de burgers van de voorgenomen plannen? “Wat we al eerder zeiden, beschikken wij en de korpsen van buurgemeenten in de toekomst over minder voertuigen en zijn we dus vaker aangewezen op omliggende korpsen. Zij springen bij als we hun hulp nodig hebben en andersom. Nu zijn we in de regel binnen acht minuten bij een incident aanwezig. Als we hulp van een ander korps moeten inroepen kan de wachttijd oplopen tot vijftien minuten of meer. Tijd waarin wij én de slachtoffers op zichzelf aangewezen zijn. Dat scheelt echt enorm en de veiligheid van de burgers komt hiermee in het geding.” Daarnaast heeft de brandweer ook geen eigen back-up meer als er op één moment meerdere incidenten gebeuren. “Dan beschikken we over te weinig voertuigen. We kunnen gewoon niet naar de burger toe verkopen: ‘Sorry, maar de wagen is al ergens anders’.” Volgens het korps zal een rol in maatschappelijke projecten ook niet meer mogelijk zijn, omdat het blusvoertuig alleen volledig bezet aan deze activiteiten kan deelnemen. Nu gaan we nog weleens naar scholen met de voertuigen, maar dat wordt dan een stuk lastiger of je moet met zes vrijwilligers gaan. Wanneer we namelijk een oproep krijgen moeten we meteen met z’n allen weg kunnen.”

 
Inloggen (leden)Zoeken
Twitter
No tweets found.
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner